Organisasjonslæring

kr 350.00

Fagboken tar for seg teorier om organisasjonslæring og bruker et endringscase fra norsk offentlig sektor som utgangspunkt for analyser om hva som fremmer/hemmer læring i organisasjoner. Første gang utgitt i 1999. Den kan nå bestilles via mortenmeyerbooks.com.

Beskrivelse

Boken er utgitt av Institutt for adm. org. ved Universitet i Bergen og inngår i deres rapportserie for publiserte hovedoppgaver/dr.grader i statsvitenskap/administrasjon & organisasjonsvitenskap. Boken tar for seg teorier om organisasjonslæring og bruker et endringscase fra norsk offentlig sektor som utgangspunkt for analyser om hva som fremmer/hemmer læring i organisasjoner. Den kan nå bestilles via mortenmeyerbooks.com.